CENA za návrh a pomoc při REALIZACI

Cena                        # K O N C E P T

# V Ý B Ě R   S T Y L U 

# D I S P O Z I C E

# P Ů D O R Y S

# P O H L E D Y

# K Ó T O V Á N Í

# N Á V R H   S K I C A

# V Z O R K O V N I C E

# N Á V R H  3D / S K E T CH UP

# V Ý B Ě R   Z A Ř I Z O V Á K Ů

# P O P T Á V K O V Á   Ř Í Z E N Í

# V Ý B Ě R   D O D A V A T E L Ů

# D O H L E D   P Ř I   R E A L I Z A C I

# R O Z P O Č E T

# H O N O R Á Ř


Neváhejte mne oslovit, výše ceny je individuální, stejně jako každý projekt.

Těším se na tvůrčí práci pro Vás.

Mgr. Andrea Vávrová

AV Interior Design