CENÍK

Za nápad a vizi 5.000,- Kč, za popis řešení v textovém editoru s odkazy na jednotlivé produkty včetně webových odkazů 2.000,- Kč.

Další hodinová sazba 500,- Kč za rozkreslení v PC programu Floorplaner nebo Sketchup a přesného popisu rozpočtu včetně jednotlivých komponentů v programu Excel.

Návrh zahrnuje: Conceptboard, zakreslení půdorysu, návrh rozmístění nábytku v programu SketchUp a Florplanner, návrh designu nábytku, včetně dekorací a výběr jednotlivých komponentů například do koupelny (kohoutky, umyvadla, vany) nebo do kuchyně (návrh celé linky), výběr závěsů, polštářů, následný výběr dodavatelů.

Mgr. Andrea Vávrová, AV Design

Conceptboard