Úvodní konzultace


200 Kč

Návrh místnosti


2.500 Kč

Hodinová sazba


450 Kč

IČO


11700009

Po přesáhnutí 40 hodin za projekt včetně konzultací s majitelem, je hodinová sazba snížena na 250,- Kč za hodinu.